Kaktuszok a szobaablakban

A sikeres nevelés titka tulajdonképpen csak néhány feltétel teljesülése. A leg­jobb helyek a délre, keletre vagy a nyu­gatra néző ablakok. A növénynek sok fényre van szüksége, ezért lehetőleg ne használjunk függönyt. Ha a növényeket tartósan az ablakban hagyjuk, kerüljük a kisméretű cserepek használatát. Az ok itt egyértelmű: az erős napsugárzás következtében a kisméretű cserép úgy fölforrósodik  hogy a finom hajszálgyöke­rek maradandó károsodást szenved­nek. Előnyös a cserepeket homokkal töltött edénybe vagy ládába süllyeszteni. A pangó nedvességet elkerülendő 3-5 cm-es kavicsréteget terítsünk a növény­tartó edény aljába. Az edény peremét kb. 1 cm magasan durva szemű anyaggal (pl. habkő, tufa, láva) díszítsük, és végül az egészet fedjük be színes kövekkel.

Kaktusz az ablakban

A kaktuszokat az ablakban nemcsak cserepekbe, hanem nagyobb edényekbe is ültethetjük. Ehhez már némi tapaszta­lat is szükséges, ha több évig is szeret­nénk a kis „kaktuszkertben” gyönyör­ködni. A növények kiválasztásánál, amennyiben nagyobb tálba, ládába ülte­tünk, ne csak az ízlésünk, hanem szak­mai szempontok is vezéreljenek.

Ha a kis gyűjtemény télen fűtött szobá­ban lesz, csak olyan összeállítás jöhet szóba, amelyeknek minden tagja télen is kedveli a meleget. Ezek közé tartoznak a Cephalocereus, Cleistocactus, Echino­cactus és a Mammillaria nemzetség tag­jai. Fantáziánk szabadon szárnyalhat, hiszen kiválóan társíthatók más vastag levelű, részben télen virágzó szukku­lensek is a kaktuszokhoz: az Aeoniák, Aloék, Crassulaceaek, Echeveriák, Euphorbiák, Kalanchoék, Sedumok és a Senetiók csak néhány a legismertebb pompás virágú nemzetségek közül.

Virágok az ablakban, mini üvegházak

Nem csak az ismert dísznövények sze­rezhetnek a virágkedvelőknek örömet, hiszen a napos ablakban kis odafigyelés­sel egy sivatagi kaktusz is nagyon szépen fejlődhet. Kevésbé napos helyre, egy tartóba egy sor epifita, illetve futó kak­tusz is kerülhet. Ehhez azonban legalább 40-50 cm-es ablakszélesség szükséges. Ha kevesebb a rendelkezésre álló he­lyünk, akkor gyenge növekedésű kaktu­szokat válasszunk. 25-30 cm-es ablakmélység is elég ahhoz, hogy egy kis gyűjteményt, lehetőleg lépcsőzetes for­mában kialakítva, elhelyezzünk.

Természetesen a „virágablak” kialakításánál sem szabad az alapelvről elfeled­keznünk, mely szerint a nagyobb hely több fényt és napot jelent a növény számára.

Egy mini üvegház kialakításához leg­alább 1 méter magas és 1 méter széles, kívülről három oldalról beüvegezett építmény szükséges. Ez optimális fény­hasznosulást tesz lehetővé. Az epifita kaktuszok, a levél-, a húsvéti és a kará­csonyi kaktuszok magától értetődően magasabb légnedvességet igényelnek.